040 960 3819
sanna-kaisa(at)selkeytys.fi

Miten Sinä ja organisaatiosi voitte?

Onko organisaatiossasi havaittavissa...

Hoidetaanko organisaatiossasi oiretta vai juurisyytä?

Kiusaaminen, epäasiallinen kohtelu, muutosvastarinta, sairauspoissaolojen lisääntyminen, työn tuottavuuden lasku, heikentynyt työilmapiiri, taukojen venyminen, irtisanoutumisaalto, tyytymätön henkilöstö, rekrytoinnin haasteet, yhteisten toimintatapojen puute, kasvanut reklamaatiomäärä ja tyytymättömät asiakkaat ovat kaikki oireita jostakin.


Esimerkiksi muutosvastarinnan juurisyy voi olla esihenkilötason yksipuoliset päätökset. Parantavana toimenpiteenä toimisi avoimen vuorovaikutuksen avaaminen, tietoisuuden ja ymmärryksen kasvattaminen. Jokainen toivoisi saavansa vaikuttaa omaan työhöönsä liittyviin muutoksiin. 


Kasvanut reklamaatiomäärä voi olla oiretta tuotantoprosessin muutoksista tai henkilöstön motivaatiopulasta. Miksi tuotantoprosessin muutokset eivät ole onnistuneet? Mikä aiheuttaa henkilöstössä motivaatiopulaa?


Näitä kysymyksiä Sinun ei tarvitse pohtia yksin, Selkeytys auttaa!

PALVELUT
INFO
SarinKommentti (3)
DSC_3342

Ota yhteyttä! 

Sanna-Kaisa Kuparinen

Selkeyttäjä

Organisaatiohyvinvoinnin valmentaja


040 960 3819

sanna-kaisa(at)selkeytys.fi

Organisaatiohyvinvointi ≠ Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnista keskusteltaessa keskitytään usein henkilöstön hyvinvointiin organisaatiossa. Työhyvinvointi rajoittuu organisaation eläviin, aistiviin ja tunteviin osiin ja siten unohtaa kaiken sen mitä he saavat aikaan. Miten henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa esimerkiksi työn tehokkuuteen?


Organisaatiohyvinvointi kattaa henkilöstön työhyvinvoinnin lisäksi myös organisaation muiden osasten, kuten prosessien ja toimintatapojen hyvinvoinnin, niiden vaikutukset toisiinsa, kokonaisuuteen ja lopulta kassavirtaan. 

Millainen vaikutus merkityksettömällä työllä on henkilöstön hyvinvointiin?


Ajattelen, että töissä hyvinvointi on vain osa ihmisen kokonaishyvinvointia. Kukaan ei pysty jättämään henkilökohtaista elämäänsä täysin työn ulkopuolelle eikä työtä täysin henkilökohtaisen elämän ulkopuolelle. Olemme väkisin ja väistämättä kokonaisuuksia. 


Selkeytys Oy:n palvelut on tarkoitettu kaikille oman organisaationsa hyvinvoinnista, tuottavuuden maksimoinnista ja potentiaalin maksimaalisesta hyödyntämisestä kiinnostuneille toimialasta ja henkilöstömäärästä riippumatta.